Chính sách bảo mật là một yếu tố vô cùng cần thiết cho khách hàng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của nhà cái HB88. Vì vậy, chính sách bảo mật của HB88 cần được thiết lập và triển khai một cách chặt chẽ nhằm bảo đảm các thông tin khách hàng được bảo vệ an toàn nhất.

Dưới đây là chính sách bảo mật dành cho khách hàng của nhà cái HB88:

  1. Thu thập thông tin cá nhân: Nhà cái HB88 chỉ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng đăng kí sử dụng dịch vụ hoặc yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân khi có yêu cầu. Thông tin cá nhân bao gồm tên tuổi, ngày sinh, số điện thoại và địa chỉ email.
  2. Bảo mật thông tin: Nhà cái HB88 cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và không chia sẻ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba khác. Nhà cái sử dụng những giải pháp công nghệ thích hợp nhằm bảo đảm cho thông tin của khách hàng có thể bảo mật cao nhất.
  3. Sử dụng thông tin: Nhà cái HB88 sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng khi cung cấp dịch vụ để xử lý và khắc phục những sự cố ảnh hưởng đến dữ liệu của khách hàng. Nhà cái cũng sẽ sử dụng thông tin khách hàng khi cung cấp những thông tin giới thiệu hàng hoá và dịch vụ mới nhất của nhà cái.
  4. Quyền cá nhân: Khách hàng có quyền được thêm, sửa hoặc xoá bỏ thông tin cá nhân của khách hàng vào bất cứ thời gian nào. Khách hàng cũng có quyền từ chối khi tiếp nhận thông tin các sản phẩm và dịch vụ mới nhất của nhà cái.
  5. Pháp lý: Nhà cái HB88 tuân thủ những quy định nghiêm ngặt nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

Chính sách bảo mật của nhà cái HB88 thường xuyên được cập nhật nhằm bảo đảm cho khách hàng sử dụng dịch vụ của nhà cái trong một môi trường bảo mật và an toàn.